04november

NDA bij Apple iPhone Tech Talk

Gisteren bezocht ik de Apple iPhone Tech Talk World Tour in Delft. Het onderwerp was "iPhone development", oftewel programmeren voor de iPhone. Ik had er graag een wat uitgebreider blogbericht over geschreven, maar inhoudelijk zal het helaas bij een paar regeltjes moeten blijven.

Een van de eerste opmerkingen van de openingsspreker was namelijk dat de inhoud van de bijeenkomst en de sessies als Vertrouwelijk werd bestempeld. "Please be aware of the fact that the contents of these sessions are to be considered confidential. This means no photographing, videotaping or blogging about".

Juist.

Zijn ze bij Apple gek geworden?

Het deert Apple kennelijk niet dat ze zich met dit soort regels volkomen belachelijk maakt. Elke andere firma waarvan ik met enige regelmaat bijeenkomsten bezoek – hetzij technisch, zoals de Microsoft-developers events, hetzij meer consumentgericht zoals de Adobe-bijeenkomsten – zijn zo open mogelijk, zodat iedereen die het maar wil weten of wil horen kennis kan maken met hun producten en technieken. Je krijgt naderhand beschikking over de slides, voorbeeldcode en vaak ook video-opnames van de sessies Uiteraard zijn alle besproken tools in een (al dan niet trial) versie te downloaden.

Weinig nieuws

De vertrouwelijkheid was te meer een bespottelijke regel, omdat –zonder iets over de inhoud te verklappen- het gemelde amper meer nieuwswaarde bevatte dan hetgeen al in de online documentatie, video's en andere forums beschikbaar is. Iedereen die ook maar enigszins interesse heeft in het ontwikkelen voor de iPhone raadt ik aan zich als developer te registreren bij Apple en vervolgens de volgende URL's te bezoeken en de video's in ADC (Apple Developer Center) te bekijken. Dan weet je ongeveer evenveel.

De Tech Talk voegde inhoudelijk weinig toe aan de inhoud van de hiervoor genoemde sites. Het niveau van de presentaties was mijns inziens foutief ingeschat door Apple. Als je nog geen programmeer/Objective C-ervaring had ging het veel te snel en te gedetailleerd; als je al wel Objective C-ervaring had en je hebt al wat documentatie uit ADC gelezen, hoorde je niets nieuws. Omdat immers hetzelfde werd getoond als in de officiële docs. Op één warrig codevoorbeeld na dat ter plekke door de presentator in elkaar moest worden gedraaid hebben we geen regel programmacode in xCode gezien. Een gemiste kans.

Presentatie

Als presentatoren was een internationaal gezelschap aangetrokken. Een Brit, een Fransman, een Italiaan en een Spanjaard. Allen medewerkers van Apple, allen ongetwijfeld ter zake kundig. Maar juist de presentator die het zwaartepunt van de dag voor zijn rekening nam sprak zeer snel en matig verstaanbaar Engels, schakelde warrig heen en weer tussen slides, voorbeeldcode en vragen naar de zaal ('How many of you have Java-experience? I see. Great." en vervolgens deed hij hier niets mee, de zaal in verwondering achterlatend) en leek niet erg bedreven in het tegelijkertijd bedienen van zijn Macbook, de beamer en de presentatiesoftware.

Kom op Apple.

Dit is een WORLD TOUR. Dé kans om de wereld kennis te laten maken met het meest innovatieve mobiele platform van deze tijd. Dan moet je hier de *absolute top* neerzetten qua sprekers. De pers uitnodigen. Goede routebeschrijvingen afgeven. De registratieprocedure stroomlijnen (zowel vooraf als op de dag zelf). De inhoud van de dag afstemmen op de aanwezigen en zo nodig differentiëren in een Tech-gedeelte en een meer Marketing/Wat is-gedeelte voor beginners.

Dit was beneden de maat. Het spijt mij te moeten zeggen.

Gratis

"Ja", hoor ik anderen zeggen, "maar het was toch gratis? Je mocht gratis naar binnen en dan kreeg je ook nog koffie, een lunch en een T-shirt." Dat klopt. Maar 'gratis' wil nog niet zeggen 'vrijblijvend'. Met alle respect, mijn tijd is niet gratis. En dat geldt ook voor andere aanwezige professionals. Er moet een dag vrij worden geregeld op het werk, reis- en verblijfkosten moeten worden betaald. *Wij* zijn degenen die na zo'n dag de iPhone-boodschap gaan uitdragen. Wij gaan tijd en geld investeren in het ontwikkelen van de applicaties die van de App Store een succes maken. En daar mag iets voor worden terug verwacht. Ik had met alle plezier een toegangsprijs neergeteld als de inhoud daarmee verbeterd zou zijn.

Foto's

Tot slot. Voordat de presentatie begon - en ik dus nog niet op de hoogte was van de NDA-regel - had ik al een paar foto's gemaakt met mijn mobieltje. Ik neem aan dat deze wel getoond mogen worden :-). Op het gevaar van een boete en eeuwige verbanning door Apple af:

 

Voor foto's van het T-shirt (waar 'Amsterdam' op staat…) zie bijvoorbeeld dit bericht op het iPhone Club blog:
http://www.iphoneclub.nl/19765/iphone-tech-talk-in-delft-hoe-was-het/

Achtergrondinformatie – Wat is een NDA eigenlijk?

Voor de lezers die zich afvragen wat een NDA is; dit staat voor Non Disclosure Agreement en betekent zoveel als een geheimhoudingsverklaring. Twee partijen komen hierbij vooraf overeen dat unieke onderdelen van een product of dienst die worden toegelicht niet door een andere partij verder worden gebruikt of voor eigen doeleinden verder worden ontwikkeld. Zie voor meer informatie hierover bijvoorbeeld de Nederlandse Wikipedia of de Engelse Wikipedia (uitgebreider).

Apple heeft een lange historie op NDA-gebied en het beleid van het bedrijf is hierin op zijn minst omstreden te noemen. Zie bijvoorbeeld enkele berichten op iPhoneclub, nogmaals iPhoneclub en iPhone Atlas.

Peter Kassenaar
-- 4 november 2008

 

[edit: 13-11-2008] De afgelopen week kreeg ik naar aanleiding van dit blogbericht een telefoontje van Jurriaan Trommels, PR-medewerker van Apple Nederland. Een vriendelijke Trommels legde mij uit dat hij namens Apple de ‘coverage’ van het Tech Talk-evenement monitored en de verschijning van deze blogpost in een rapport zal opnemen en doorgeven aan Apple.

Er was tijdens de Talk immers van te voren gevraagd niet te fotograferen en niet te bloggen – en dat doe ik in dit bericht wel (noot: dit werd pas na de start van de sessie gemeld, niet ‘van te voren’, PK). De gegevens van dit blog worden daarom doorgegeven aan de programmagroep die de World Tour organiseert en zij zullen zich beraden op mogelijke verdere stappen. Welke dat zijn kon – of wilde – Trommels verder niet toelichten. We zullen het zien.

In reactie daarop heb ik overigens de foto die oorspronkelijk bij dit bericht was gepubliceerd verwijderd. Ik vond hem bij nader inzien geen extra nieuwswaarde bieden en heb hem vervangen door een neutrale foto van de locatie waar de Tech Talk gehouden werd, de TU-Delft. Ten tijde van het maken van de foto voor de start van de sessie wist ik nog niet dat dit niet was toegestaan; uiteraard wist ik naderhand wel dat hij niet gepubliceerd mocht worden.

Hierbij wil ik overigens benadrukken dat dit mijn eigen initiatief is, Apple Nederland heeft hier niet rechtstreeks om gevraagd.

Ik ben nu van mening dat dit blogbericht op geen enkele wijze meer de beperkingen overtreedt die Apple aan het bijwonen van de Tech Talk heeft gesteld. De inhoud van de sessies staat ten allen tijde los van de presentatie en organisatie. Over dat laatste geef ik hier mijn mening, over het eerste is online eenvoudig meer te vinden.

Verder gaf Trommels wel waardevolle toelichting, zoals het feit dat Amsterdam/Delft pas de tweede sessie op de Europese Tour was en dat ook intern stevig gediscussieerd is over de format en presentatie. In andere steden zal dit mogelijk anders zijn.

Zo is een mogelijke uitbreiding dat bezoekers via evaluatieformulieren hun mening kunnen (gaan) geven, zodat niet de vlucht naar forums of blogs gemaakt hoeft te worden om Apple te laten weten wat je er van vond. Een stap die toe te juichen is, lijkt mij. Voor degenen die vorige week in Delft aanwezig waren komt dit evenwel te laat.

Maar wacht, Apple heeft toch de e-mailadressen van alle aanwezigen? Dus wie weet kunnen we een evaluatieformulier achteraf via e-mail verwachten.

Heb je hier zelf opmerkingen over, laat het dan weten via een reactie hieronder.

Reacties zijn gesloten