15september

Gastcollege Hogeschool van Amsterdam

logo_HvA Woensdag 15 september 2010 gaf ik een gastcollege op de Hogeschool van Amsterdam (HvA), afdeling Sport, Management en Ondernemen. Als oud-ALO’er was dat natuurlijk een leuke gelegenheid om eens terug te keren naar mijn roots.

Beknopte inhoud

In de presentatie kwamen onder meer de volgende onderdelen aan de orde:

  • Het web is niet hetzelfde als ‘het internet’. Het web is een subset van het internet. Andere internet-technieken zijn bijvoorbeeld e-mail, nieuwsgroepen, P2P-netwerken en meer.
  • Bij websites zijn onder meer de volgende twee aspecten te onderscheiden: Techniek (werkt alles zoals het moet werken) en Usability (gebruikersvriendelijkheid; is de website eenvoudig en efficiënt te gebruiken). In het college ging ik vervolgens dieper in op enkele usability-aspecten.
  • Om de usability/gebruikersvriendelijkheid van een website meetbaar te maken, kun je de complete site opdelen in een aantal deelaspecten, zoals herkenbaarheid, snelheid, mogelijkheden om te zoeken en meer. Door deze deelaspecten in detail te bekijken en ze te beoordelen, kun je uitspraken doen over de totale gebruikersvriendelijkheid van een site en wat de verbeterpunten zijn.
  • Als voorbeeld werden de volgende drie aspecten beoordeeld voor verschillende sites: Herkenbaarheid, Navigatie en Interactie.
  • Deze componenten werden bekeken voor:
  • Verschillende sites kennen verschillende sterke en zwakke punten. Het is niet zo dat een site compleet ‘mislukt’ of ‘onbruikbaar’ is, als een van de onderdelen niet goed is uitgewerkt. Het geeft wel aan dat dit betreffende aspect nader bekeken (en liefst verholpen) moet worden, om site-bezoekers zoveel mogelijk tegemoet te komen.

usability_HvA

Presentatie

De presentatie is beschikbaar in twee formaten

Voor vragen over de presentatie of de rest van het gastcollege kun je contact opnemen via het contactformulier op deze site.

Peter Kassenaar
-- 15-09-2010

Reacties zijn gesloten