06maart

Veranderingen…

[English text follows below]

Zoals je wellicht weet heb ik na mijn studies altijd via een eigen onderneming gewerkt als freelancer. Ik ben nooit in loondienst geweest bij een bedrijf. Het is inmiddels een heel leven aan ervaringen wat ik achter me heb liggen. Ik heb aan vertalingen gewerkt, boeken geschreven, trainingen en sprekersessies op congressen verzorgd en als programmeur meegewerkt in diverse projecten.

Het freelancebestaan beviel me zeer goed, maar ik merkte de afgelopen tijd toch dat ik aan iets nieuws toe was. Het reizen, de intakegespreken, de facturering en in het algemeen “het hele gedoe er omheen” zorgden voor versnippering van mijn focus. Dat ging me steeds meer tegenstaan.

Ik wéét dat het erbij hoort, en de afgelopen 25+ jaar sloeg de balans steeds door in het voordeel van het ZZP-schap, Maar dat is veranderd.

De afgelopen weken heb ik gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Vandaag kan ik mededelen dat ik per 15 maart 2023 als sr. Frontend Developer in dienst zal treden bij Conclusion Confidential (https://www.conclusion.nl/confidential). Dit is een bedrijf in Apeldoorn dat software maakt ‘om de B.V. Nederland veilig te houden.’ Het gaat om ondersteuning van onder meer politie, Koninklijke marechaussee, handhavings- en opsporingsdiensten en diverse gemeenten. Er wordt voornamelijk gewerkt met Angular in het frontend en .NET als backend. Beiden technieken die mij welbekend zijn.

Ik stop derhalve met het geven van trainingen, het ontwikkelen van cursusmaterialen en het werken op projectbasis bij relaties. Ik stop niet (direct) met het schrijven van boeken en artikelen, maar zal hier wel veel minder tijd voor hebben. Het bijhouden van bestaande titels staat beslist op mijn verlanglijstje. Voor nieuwe titels zal echter weinig tot geen tijd meer overblijven, zo verwacht ik.

Ik ben benieuwd wat deze nieuwe stap brengen zal.

conclusion

Changes…

As you may know, after my studies, I have always worked as a freelancer through my own company. I have never been employed by a company. I have worked on translations, written books, provided training and speaker sessions at conferences and worked as a programmer in various projects.

I really enjoyed being a freelancer, but recently I felt I was ready for something new. The travelling, the intake meetings, the invoicing and in general "the whole thing around it" were fragmenting my focus. That started to bother me more and more.

I know it's part of the job, and for the past 25+ years the balance always tipped in favour of being self-employed, but that has changed.

Over the past few weeks, I have held talks with various parties. Today, I can announce that I will be joining Conclusion Confidential (https://www.conclusion.nl/confidential) as a Sr Frontend Developer from 15 March 2023. This is an Apeldoorn-based company that makes software "to keep the Netherlands safe". This involves supporting police, Koninklijke marechaussee, enforcement and investigation services and various municipalities, among others. I will work mainly with Angular in the frontend and .NET in the backend. Both techniques that are well known to me.

I will therefore stop giving training courses, developing course materials and working on a project basis with clients. I will not (immediately) stop writing books and articles, but I will have much less time for this. Keeping up with existing titles is definitely on my wish list. However, little to no time will be left for new titles, I expect.

I am excited to see what this new step will bring.

Peter Kassenaar

- - 6 maart 2023

Reacties zijn gesloten