In een notendop

Doelstelling
Je leert werken met de JavaScript-bibliotheek jQuery om websites te verrijken met menu's, tabs, animaties of formuliervalidaties.
Duur naar keuze 2-3 dagen
Voorkennis HTML, CSS, basiskennis JavaScript.
Prijs
€990,- of €1485,- (2 of 3 x €495,-)
(informeer naar groepskortingen!)

In detail

In de training jQuery leer je websites en –applicaties verrijken met de open source JavaScript-bibliotheek jQuery. jQuery is een eenvoudig te leren, maar buitengewoon krachtig framework waarmee u interactiviteit, animaties, validaties en meer kunt toevoegen aan websites.

Na afloop van de cursus kunt u met jQuery menu’s, tabs, animaties, slideshows en formulieren maken. Hierdoor wordt de gebruikerservaring van jouw websites verbeterd wordt en worden de opbrengsten verhoogd.  Ook leer je hoe u jQuery plug-ins kunt gebruiken om de mogelijkheden van jQuery verder uit te breiden. Door jQuery in te zetten kan het gebruik van (verouderde en niet meer ondersteunde) plug-ins als Flash en Silverlight vaak vermeden worden en wordt je site goed getoond op tal van apparaten (desktop, laptop, iPad en andere tablets).

Deze cursus is bedoeld voor webdesigners en –developers die hun basiskennis van HTML, CSS en JavaScript willen uitbreiden naar de laatste technieken op het gebied van front-end webdesign. De cursus is met name geschikt voor hen die al enige JavaScript-ervaring hebben en hun websites willen verrijken volgens openbare webstandaarden

De cursusduur is in principe twee dagen. Dit is voldoende om de basis te leren. Maar u kunt ook kiezen voor een extra derde dag, om uitgebreider te leren werken met plug-ins en bijvoorbeeld gegevensuitwisseling met een server via Ajax. Dit spreken we in onderling overleg af.

Voorkennis

We gaan er van uit dat u bekend bent met de algemene manier om op basis van code websites te schrijven. U bent bekend met een code-editor als TextMate, Dreamweaver, Notepad++, Visual Studio of vergelijkbaar. Trefwoorden in je voorkennis zijn:

 • Voorkennis van het DOM, HTML en CSS. Specifieke HTML5- of CSS3-kennis is niet noodzakelijk.
 • Basiskennis van JavaScript en algemene programmeertalen.
 • Enige praktijkervaring met verschillende platformen en browsers (Internet Explorer, Firefox, Chrome).
 • Enige kennis van de Engelse taal. Veel websites, documentatie en achtergrondinformatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Beknopte inhoud

 • Kennismaking
  • Korte geschiedenis.
  • Wat is jQuery en wat is de relatie met JavaScript?
  • Mogelijkheden van jQuery.
  • Diverse manieren om jQuery te downloaden, installeren en gebruiken.
 • Basis jQuery
  • Inzicht in het DOM, elementen selecteren.
  • Basis jQuery-selectors en -filters.
  • De functie $(document).ready().
  • Werken met basisopdrachten uit de jQuery API zoals .attr(), .show(), .hide() en meer.
  • Opdrachten in de verschillende categoriën van de jQuerye API, zoals CSS, Effecten, Events, formulieren en meer.
 • Werken met events
  • Events aanhaken, unobtrusive JavaScript.
  • Event handlers schrijven.
  • Callbackfuncties schrijven en gebruiken.
 • Meer jQuery
  • Wat is er nog meer mogelijk met jQuery?
  • Werken met jQuery plug-ins
  • Wat zijn jQuery plug-ins en waar kunt u ze vinden?
  • Formuliervalidatie
  • Sliders en Lightboxes
  • Meer visuele effecten met jQuery UI (accordeon, tabs, drag & drop)
 • Praktijkoefeningen – alles combineren in een eigen site of project.
Meer informatie of inschrijven!
Logo van Training jQuery