Kassenaar IT Services Privacy Policy

Algemeen

Kassenaar IT Services respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen en om u gericht van dienst te kunnen zijn. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Wij slaan uw gegevens op in overeenstemming met de GDPR-wetgeving. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen, desgewenst uw opgeslagen gegevens inzien, en verzoeken om verwijdering van deze gegevens.

Geen doorverkoop

Kassenaar IT Services zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht.

Aangenomen opdrachten

Indien Kassenaar IT Services wordt ingeschakeld als opdrachtnemer voor het uitvoeren van een opdracht, zijn voor de uitvoering hiervan mogelijk extra gegevens noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan inlognamen en wachtwoorden van (test)servers, vertrouwelijke documenten of persoonsgegevens. Indien deze door opdrachtgever worden verstrekt, worden deze met de grootst mogelijke zorg behandeld en eveneens nooit ter beschikking gesteld aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht.

Overig

Overige behandeling van privacygevoelige gegevens staat beschreven in de Algemene voorwaarden.

Mocht u vragen hebben over deze privacy policy, neem dan contact op, of stuur een e-mailbericht naar info@kassenaar.com.