18februari

Nieuwe website provincie Gelderland

Na een aantal jaren dienst te hebben gedaan, wordt de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl) momenteel vernieuwd. De huidige site voldoet niet meer aan de maatstaven voor modern design en de informatievoorziening naar de inwoners van Gelderland toe kan een stuk beter.

1: De huidige site op www.gelderland.nl

Samen met mijn partner Oskar van Rijswijk zijn wij als usabilityspecialisten gevraagd een expert review uit te voeren voor het nieuwe design van de site. Afgelopen donderdag (14 februari 2008) presenteerden wij onze bevindingen in een meeting. Hoewel we op dit moment uiteraard nog geen screenshots kunnen tonen van de nieuwe site, kunnen we tot ons genoegen al wel melden dat met name de hoofdnavigatie een stuk eenvoudiger zal worden.

Navigatie

In de huidige site bestaat het hoofdmenu uit talloze ingangen die geen van allen voor eenduidige uitleg vatbaar zijn. Vanuit de organisatie geredeneerd is de indeling misschien logisch, maar voor de 'argeloze bezoeker', die niet op de hoogte is van de opbouw van het ambtelijke apparaat van de provincie, is het aantal keuzemogelijkheden veel te groot. Er zijn maar liefst drie kolommen, met elk maximaal 9 keuzes. Een hoofdmenu (de primaire navigatie, in usabilitytermen) is voor bezoekers het beste te overzien als dit niet meer dan 5 tot 7 keuzes bevat, eventueel aangevuld met een koppeling naar de homepage. Dan is het menu in één oogopslag te scannen en kan snel een keuze worden gemaakt.

2: Het aantal items in het hoofdmenu is nu veel te groot om overzichtelijk te zijn.

Als vervolgens blijkt dat de gemaakte keuze niet helemaal aansluit bij de vraag van de bezoeker, dan keert men snel terug naar de homepage (tip: maak het logo aanklikbaar) om van daaruit op nieuw te beginnen. Het nieuwe hoofdmenu zal sterk worden vereenvoudigd en (onder voorbehoud) de volgende opties bevatten:

  • Home
  • Actueel
  • Thema's
  • Loket
  • Bestuur en Politiek
  • Samenwerking
  • Regio's
  • Over de provincie

En zo blijkt dat met goed analyseren van het aanbod aan informatie, producten en diensten die een organisatie biedt, vaak een veel eenvoudiger menu kan worden gemaakt. In het geval van de provincie Gelderland kon het aantal item worden teruggebracht van (maximaal) 27 naar 7, zonder aan gebruikersvriendelijkheid in te boeten. Sterker nog, waarschijnlijk wordt de gebruikerservaring alleen maar verbeterd, omdat men sneller zijn weg kan vinden.

Een advies: kijk ook eens kritisch naar het hoofdmenu of de primaire navigatie van uw eigen website. Vergelijk dit met bekende grote sites, of met branchegenoten. Mogelijk kan uw menu ook een stuk eenvoudiger worden gemaakt. Probeer niet om met het hoofdmenu de structuur van uw eigen organisatie te spiegelen, maar ga juist uit van de wens van de bezoeker. Welke taak wil hij op de site uitvoeren? Hoe wordt dit het snelste bereikt? Wees kritisch ten opzichte van uw eigen site.

-- Peter Kassenaar
18 februari 2008

Reacties zijn gesloten